Om Odd Fellow Ordenen i Randers

Odd Fellow logerne i Randers

Oddfellow palæet I København

Odd Fellow ordenen i Danmark.

 

Ønsker du at vide mere om Odd Fellow ordnen og dens virke, kan vi anbefale et besøg til ordenens hjemmeside.

 

www.oddfellow.dk

 

Ordenens formål:

"At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse"

 

Odd Fellow Ordenens universelle symbol og motto er kæden med de tre forbundne led, der udtrykker kravet om at vise venskab, kærlighed og sandhed i alle livets forhold. Ord er ikke tilstrækkelige. En Odd Fellows egentlige arbejde er derfor at omsætte de tre små ord til handling.

Ordnens budord, til logemedlemmerne:

 

- Besøg de syge

- Hjælp de trængende

- Begrav de døde

- Opdrag de forældreløse

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen Randers.

Det hele begyndte i 1884, da Johan Erik Leerbech Guldberg flyttede til Randers og satte fire brødre

i stævne til et indledende møde. Efter et år som logeforening Skt. Petri søgte brødrene, med

broder eksmester Damgaard fra broderloge nr. 14 Sct. Olaf’ hjælp, Storlogen om fribrev til stiftelse af broderloge nr

18 Absalon.

Og således indstiftede broder stormester Holck ”Absalon logen” som den 18. af de danske loger, den 19.

maj 1885 med et medlemstal på 18 brødre.

Broderlogen fortsatte sit arbejde efter besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Helt frem til 1943

fortsattes logearbejdet, men så kom der mødeforbud fra Storsiren, og først 29. maj 1945 genoptog

man logearbejdet.

 

1. oktober 1936 blev Rebekkaforeningen Helle stiftet, og institueret den 1. november 1936. Den 17.

maj 1946 institueredes rebekkaloge nr. 29. Helle.

21. januar 1976 blev der dannet en Rebekkaforening Diana, den 1. maj 1977 institueredes

Rebekkaloge nr. 67 Diana.

I maj 1953 stiftes Odd Fellow foreningen Niels Ebbesen i Randers. to år senere, den 24. april

1955 institueredes broderloge nr. 74 Niels Ebbesen med 36 brødre.

Der er indenfor Odd Fellow ordenen sket en ændring i navnet fra Rebekkaloge til Søsterloge, såvel som det

hedder Broderloge under samme orden.

 

Byggeriet af den nuværende ordensbygning påbegyndes den 1. december 1967. Den 30. august 1969

kunne broder storsire Chr. Rasmussen indvie ordenslokalerne til logebrug.

I dag bor broderloger og søsterloger, stadig i samme ordensbygning, Restauranten er frasolgt, og ejes og drives af en restauratør.

 

Vi har uformelle netværksmøder, i broderlogerne og søsterlogerne, ca. 1- 2 gang månedlig i egne hyggelige

lokaler, under afslappede forhold, hvor formålet er social samvær og udbygning af de enkelte søstre

og brødres netværk.

 

 

Underhuset Ofir, her mødes søstre og brødrer til uformel sammenvær over en lille forfriskning, inden arbejdet i logesalen på begyndes.

Copyright © All Rights Reserved